Teológ

John Calvin Životopis, Život, zaujímavé fakty

John Calvin Životopis, Život, zaujímavé fakty

John Calvin, 10. júla, John Calvin bol popredný francúzsky teológ, farár a reformátor, narodený 10. júla 1509, bol kľúčovou postavou druhej generácie protestantskej reformácie a kľúčom k rozvoju kresťanskej teológie, ktorá sa stala Calvinism....Desmond Tutu Životopis, život, zaujímavé fakty

Desmond Tutu Životopis, život, zaujímavé fakty

Desmond Tutu, 7. októbra, Desmond Tutu je Juhoafričan je bývalý anglikánsky biskup a aktivista v oblasti spoločenských práv. Narodil sa 7. októbra 1931 a po celom svete si získal slávu za svoju silnú opozíciu voči apartheidu v Južnej Afrike s pánom Nelsona Mandelu v 80. roky....