Geograf

Carl Ortwin Sauer Životopis, život, zaujímavé fakty

Carl Ortwin Sauer Životopis, život, zaujímavé fakty

Carl Ortwin Sauer, 24. decembra, Carl Ortwin Sauer bol popredný americký geograf a univerzitný profesor, narodený 24. decembra 1889, bol považovaný za „dekana americkej historickej geografie“ a zohrával zásadnú úlohu pri včasnom rozvoji postgraduálna škola geografie v Berkeley....