Biochemik

Robert Huber Životopis, Život, zaujímavé fakty

Robert Huber Životopis, Život, zaujímavé fakty

Robert Huber, 20. februára, Robert Huber je renomovaný biochemik a vedec z Nemecka. Robert Huber je známy tým, že sa podieľal na formulovaní „trojrozmernej štruktúry fotosyntetického reakčného centra....Julius Axelrod Životopis, život, zaujímavé fakty

Julius Axelrod Životopis, život, zaujímavé fakty

Julius Axelrod, 30. mája, Julius Axelrod sa narodil 30. mája 1912 v košárke Isadore Axelrod a jeho manželka Molly, On a jeho rodičia, židovskí prisťahovalci z Poľska, žili v chudobnej židovskej štvrti Dolného východu Koniec Manhattanu v New Yorku....

William Howard Stein Životopis, život, zaujímavé fakty

William Howard Stein Životopis, život, zaujímavé fakty

William Howard Stein, 25. júna, bol William Howard Stein známym biochemikom zo Spojených štátov. Spolu s Christianom B Anfinsenom a Stanfordom Moorom získal William Howard Stein Nobelovu cenu za chémiu v roku 1972 ako výsledok svojho príspevku k pozoruhodným výskumným prácam., ...